Novica

Vlada sprejela odgovor na tožbo v upravnem sporu o statusu družbe Soške elektrarne Nova Gorica kot naročnika po ZJNVETPS

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na tožbo v upravnem sporu tožeče stranke Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., zoper odločbo Ministrstva za finance dne 4. 7. 2013 v zvezi z odločbo Vlade Republike Slovenije dne 19. 9. 2013, ki se posreduje Upravnemu sodišču Republike Slovenije.

Ministrstvo za finance je 4. 7. 2013 izdalo odločbo št. 430-96/2013/6, s katero je na podlagi ZJNVETPS odločilo, da so Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o, naročnik po 1. točki petega odstavka 3. člena ZJNVETPS, in sicer za opravljanje dejavnosti po točki b) tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS – dobava električne energije. 


Zoper odločbo Ministrstva za finance so SENG d.o.o. vložile pritožbo, v kateri so izpodbijale izpolnjevanje pogojev za »javno podjetje« in za dobavo električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije. SENG d.o.o. so v pritožbi tudi vztrajale, da ne dobavljajo električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije, temveč da je dejavnost SENG d.o.o. proizvodnja električne energije v HE in ne oskrba omrežij po točki b) tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS.


V sklopu pritožbenega postopka je Vlada RS dne 19. 9. 2013 pritožbo SENG d.o.o. zavrnila in na podlagi ugotovitev v pritožbenem postopku potrdila izpodbijano odločbo Ministrstva za finance.


Zoper navedeni odločbi so SENG d.o.o. sprožile upravni spor. V tožbi SENG d.o.o navajajo, da niso naročnik po ZJNVETPS, saj ne dobavljajo električne energije in se pri tem sklicujejo na odločitve Državne revizijske komisije, natančneje na sklep DRK z dne 20. 4. 2007, s katerim je DRK leta 2007 v enem od revizijskih postopkov glede konkretnega javnega naročila odločila, da ni pristojna odločati o konkretnem sporu med vlagateljem in naročnikom, obenem pa se je opredelila, da Dravske elektrarne Maribor d.o.o. niso naročnik po ZJNVETPS.


Odločitve DRK, ki so sprejete v drugem postopku in zoper druge udeležence, nimajo zavezujočega vpliva na Ministrstvo za finance, ki je pristojen organ za presojo statusa naročnika po zakonodaji, ki ureja javno naročanje.


© 2012 - 2024 Portal Energetika