Novica

Vlada sprejela odgovor v predsodnem postopku na opomin EK

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive o energetski učinkovitosti v pravni red Republike Slovenije.

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji sprejela predlog odgovora v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktiv Evropske unije v pravni red Republike Slovenije. RS je s sprejetjem novega Energetskega zakona EZ-1 spomladi 2014 v nacionalni pravni red prenesla večino določil Direktive 2012/27/EU. Evropska komisija je bila o delnem prenosu že obveščena, in sicer preko notifikacijske baze dne 20. 6. 2014. Za popolni prenos Direktive 2012/27/EU v pravni red RS je potrebno zagotoviti še sprejem:

  • Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014-2020, ki je trenutno v javni obravnavi,
  • Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega stavbnega fonda,
  • sprememb Uredbe o zelenem javnem naročanju in
  • sprememb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V prvi polovici 2015 bo s strani Vlade Republike Slovenije predvidoma sprejeta tudi Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega stavbnega fonda. Vsebinska izhodišča strategije so že pripravljena, in sicer kot priloga nacionalnega Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014-2020. Republika Slovenija bo Evropsko komisijo sproti obveščala o napredku pri sprejemu ukrepov za prenos Direktive 2012/27/EU v nacionalni pravni red.

Vir: MzIP


© 2012 - 2023 Portal Energetika