Novica

Vlada sprejela odgovor v zvezi s predlogi HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o.

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na predlog družb HSE, d.o.o. in TEŠ, d.o.o. za spremembo Pogodbe o ureditvi razmerij v zvezi s projektom postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj in Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj.

Poslovodstvi družb HSE d.o.o in TEŠ d.o.o  sta na vlado naslovili predlog za spremembo Pogodbe o ureditvi razmerij v zvezi s projektom postavitve nadomestnega bloka moči 600 MW v TE Šoštanj in Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj, ter ponovno uvedbo prednostnega dispečiranja za elektriko iz domačega primarnega vira, kar bi lahko izkoristili za premog iz Premogovnika Velenje.

Vlada v odgovoru navaja, da prejeti predlog družb ne predstavlja dodatnih utemeljitev za predlagane spremembe, saj niso jasni razlogi, zaradi katerih bi vlada morala pristopiti k spreminjanju Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ) in pogodbe. Dejansko TEŠ 6 že poskusno obratuje, poroštvo pa  je bilo dano zaradi odobritve kredita EIB in za primer, če družba TEŠ ne bi uspela izpolnjevati obveznosti do kreditodajalca. Primarni namen ZPODPTEŠ je določitev poroštva, ki je enkratno in dano v skladu z zakonom in se ne more spreminjati. Poroštvo je bilo dano ob pogojih iz zakona in ne ob novih, predlaganih pogojih, ter velja brezpogojno.  

Vlada predlaga Slovenskemu državnemu holdingu, da prouči zadostnost in uspešnost izvajanja ukrepov predvidenih v načrtih finančnega in poslovnega prestrukturiranja družb Skupine HSE, še posebej pa družbe TEŠ in Skupine Premogovnika Velenje in presodi, ali je zagotovljena dolgoročna finančna vzdržnost skupine HSE in so znižana tveganja za unovčenje državnega poroštva, tako da bo vladi jasno, da je uvedba prednostnega dispečiranja res zadnji možni ukrep s katerim se še lahko zagotovi obratovanje TEŠ 6, ki bo omogočilo izpolnjevanje obveznosti do kreditodajalcev.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika