Novica

Vlada sprejela odgovor v zvezi z delovanjem Sklada za financiranje razgradnje NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 123. redni seji sprejela odgovor na dve vprašanji komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z delovanjem Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško.

Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Vlado RS sprašuje:

  • zakaj še vedno ni zaključena in potrjena revizija Programa razgradnje NEK ter odlaganja nizko- in srednje-radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva in
  •  kako poteka delo Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, v zvezi z revizijo programa razgradnje NEK.

Vlada v odgovoru na prvo vprašanje pojasnjuje, da je bilo na zasedanju Meddržavne komisije julija 2015 sklenjeno, da zaradi novih okoliščin, povezanih z dolgoročnim obratovanjem NEK, meddržavna komisija soglaša, da se ustavijo vse aktivnosti v zvezi z izdelavo druge revizije programa razgradnje NEK, odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadov in izrabljenega jedrskega goriva. Strokovni organizaciji pa skupaj z NEK pripravijo predlog projektne naloge za izdelavo nove revizije Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva ter predlog projektne naloge za izdelavo nove revizije Programa razgradnje NEK. Ker se strokovni organizaciji še nista uskladili glede vsebine projektne naloge, še ni prišlo do zasedanja meddržavne komisije, kjer bi projektne naloge potrdili in nadaljevali z aktivnostmi za pripravo revizij obeh programov.

Vlada v odgovoru na drugo vprašanje pojasnjuje, da je Meddržavna komisija sestavljena iz predstavnikov slovenske in hrvaške delegacije, vsako delegacijo pa vodi minister, pristojen za energijo. Zaradi večkratnih volitev, menjav vlade in pristojnih za vprašanje meddržavne komisije za NEK na hrvaški strani, ter dejstva, da se strokovni organizaciji še nista uskladili glede vsebine projektnih nalog, ki naj bi jih meddržavna komisija obravnavala, ni prišlo do  zasedanja meddržavne komisije od julija 2015. Slovenija je že začela s pripravami za naslednji sklic zasedanja meddržavne komisije.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika