Novica

Vlada sprejela odločbo o zavrnitvi pritožbe TE Šoštanj zoper odločbo o statusu naročnika

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odločbo o zavrnitvi pritožbe gospodarske družbe Termoelektrarne Šoštanj zoper odločbo Ministrstva za finance o statusu naročnika.

Rudarska pravica se podeljuje za največ 23 let.

Ministrstvo za finance je na podlagi zahteve gospodarske družbe Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) v postopku ugotavljanja statusa naročnika po ZJNVETPS izdalo odločbo, s katero je odločilo, da je TEŠ naročnik po določbah ZJNVETPS, in sicer za dejavnost dobave električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije, določene v točki b) tretjega odstavka 5. člena in za opravljanje dejavnosti dobave toplote stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo toplote, določene v točki b) prvega odstavka 5. člena.


TEŠ je vložil pritožbo, v kateri je ugovarjal ugotovitvi, da opravlja zgoraj navedeni dejavnosti, saj meni, da kot proizvajalec električne energije in akcesorno toplote ne sodi na seznam naročnikov po ZJNVETPS in da dobavo električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energijo izvajajo le SODO in ELES. V zvezi s tem je bilo v postopku pridobljeno tudi neformalno mnenje Evropske komisije, ki je potrdila naše stališče, da sodijo v področje uporabe Direktive 2004/17/ES tako proizvajalci električne energije kot tudi dobavitelji (npr. na drobno ali debelo), prodajalci električne energije ter upravljavci prenosnih omrežij in upravljavci distribucijskih omrežij.


TEŠ je v postopku uveljavljal več bistvenih kršitev postopka, ki pa so vse neutemeljene. Opredelil se je tudi do neposredne izpostavljenosti konkurenci trga proizvodnje in prodaje električne energije na debelo v Republiki Sloveniji, glede katere meni, da je neposredno izpostavljena konkurenci na trgu, do katerega dostop ni omejen. V sklopu tega je v predlogu odločbe odločeno, da presojanje navedb glede neposredne izpostavljenosti konkurenci ne more biti predmet tega pritožbenega postopka, saj ne Ministrstvo za finance ne Vlada RS nista za to pristojna organa. Pristojnosti presoje neposredne izpostavljenosti konkurence na nacionalni ravni sicer spadajo v delovno področje Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, vendar pa je uporabo izjeme po 31. členu ZJNVETPS mogoče uporabiti le v primeru formalno pravne odločitve Evropske komisije o tem, da dostop do trga ni omejen, zato odločitev nacionalnih organov glede tega niti ne zadostuje.


© 2012 - 2021 Portal Energetika