Novica

Vlada sprejela Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP) do leta 2020.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 8. februarja 2015.

Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 je izvedbeni načrt ukrepov za doseganje pravno obvezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 iz podnebno energetskega paketa po Odločbi 2009/406/ES. Osredotoča se na področja oz. sektorje, ki predstavljajo največje deleže v emisijah TGP v sektorjih izven evropske sheme trgovanja z emisijami (ETS), za katere veljajo nacionalne zaveze: stavbe, promet, kmetijstvo, odpadki in drugi. OP TGP določa temeljne cilje, načela, prioritete in usmeritve za ukrepanje v Sloveniji na področju blaženja podnebnih sprememb do leta 2020 s pogledom do leta 2030.

Ukrepi določeni v OP TGP predstavljajo ključni del programa za spreminjanje Slovenije v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, investicijski ukrepi določeni v OP TGP pa bodo povečali domače povpraševanje po zelenih rešitvah in predstavljajo veliko priložnost za gospodarstvo. Da bi ti ukrepi hkrati spodbudili nova, stabilna, mednarodno konkurenčna zelena delovna mesta z visoko dodano vrednostjo je posebna pozornost namenjena spodbudam, usmerjenim v zgodnejše faze razvoja rešitev »za zeleno gospodarsko rast«: to so spodbude za raziskave in tehnološki razvoj, za eko inovacije ter podpore za vstop na trg. Ti ukrepi so sicer dolgoročni, vendar bodo znatni učinki doseženi že do leta 2020.

 

Povezane vsebine:

  • Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020

 

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika