Novica

Vlada sprejela pobudo za pogajanja in sklenitev poroštvene pogodbe med RS in EIB

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela pobudo za pogajanja in sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za del kredita v znesku 440 milijonov evrov, ki ga pri Evropski investicijski banki najame Termoelektrarna Šoštanj za financiranje postavitve nadomestnega bloka 6.

Na podlagi 70. in 71. člena Zakona o zunanjih zadevah daje vlada pobudo za pogajanja in sklenitev mednarodne pogodbe – poroštvene pogodbe – med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za del posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga bo najela Termoelektrarna Šoštanj za financiranje postavitve nadomestnega bloka 6.

TEŠ predstavlja največjo elektrarno tako v sistemu Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), kot tudi v slovenskem elektroenergetskem sistemu, tako po letni proizvedeni količini električne energije, kakor tudi po inštalirani moči. Od leta 2003 do 2010 znaša povprečna letna proizvodnja elektrarne preko 3.700 GWh. S povprečnim deležem proizvodnje električne energije v Sloveniji, ki je skoraj 35 odstoten, predstavlja TEŠ pomemben energetski steber za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo.

Predlagana rešitev, to je postavitev nadomestnega bloka 6 TEŠ s 600 MW moči, ki bo postopoma nadomestil tehnološko zastarele in ekonomsko nerentabilne bloke, uresničuje naslednje cilje:

  • nadomestitev tehnično iztrošenih proizvodnih enot TEŠ (bloki 1, 2, 3 in 4),
  • nižanje emisijskega faktorja na enoto proizvedene energije (CO2 na MWh),
  • izpolnitev podnebnih zavez v okviru EU (ob enaki ravni proizvedene energije se bodo zmanjšale emisije CO2, emisije SO2 in NOX, hrup, emisije prahu),
  • znižanje lastne cene električne energije,
  • zagotavljanje manjše energetske odvisnosti od uvoza.

Po izgradnji nadomestnega bloka 6 bo blok 5 prešel v hladno rezervo in bo obratoval le v primeru dodatnih potreb po električni energiji v Sloveniji.


© 2012 - 2021 Portal Energetika