Novica

Vlada sprejela poročila o zapiralnih in ostalih aktivnostih Rudnika Trbovlje-Hrastnik

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 106. dopisni seji sprejela poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi RTH za poslovno leto 2018 in se seznanila s poročili o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja RTH za prva tri četrtletja leta 2019.

Vlada je sprejela poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi Rudnika Trbovlje-Hrastnik za poslovno leto 2018. Ministrstvo iz poročila nadzora postopnega zapiranja RTH za leto 2018 ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno obravnavane pri izvajalcu storitev nadzora (družbi GEOSTERN d.o.o.) in predstavljene v tem zaključnem poročilu.

Vlada se je prav tako seznanila s poročili Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo, drugo in tretje četrtletje leta 2019. Četrtletna poročila obsegajo poročilo tehničnega nadzora, finančnega nadzora in poročilo nadzora za področju nepremičnin in premičnin.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika