Novica

Vlada sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji varnosti in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2014

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Leto 2014 je bilo glede jedrske varnosti in varstva pred sevanji eno najmirnejših v zadnjem času. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je obratovala vse leto s polno močjo. Ker ni bilo rednega remonta in je bilo savske vode ves čas dovolj, je elektrarna prvič v zgodovini presegla mejo 6 TWh proizvedene energije v enem letu.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe posreduje do vključno 5. julija 2015.

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je obratovala v letu 2014 s polno močjo in prvič v zgodovini presegla mejo 6 TWh proizvedene energije v enem letu.

Po ugotovljenih poškodbah goriva med remontom leta 2013 je Uprava RS za jedrsko varnost  skrbno spremljala, kako se bodo v letu 2014 obnesli izvedeni korektivni ukrepi. Do konca leta ni bilo pokazateljev puščanja jedrskega goriva, prav tako ni bilo težav zaradi elektromagnetnih motenj, ki so povzročile samodejno zaustavitev novembra 2013.

V letu 2014 se je končal tudi drugi redni občasni varnostni pregled NEK, ki ga mora vsak jedrski objekt opraviti enkrat na deset let. Po podrobnem pregledu, ki je trajal nekaj let, niso bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi zahtevale takojšnje ukrepanje. Narejen pa je bil načrt izboljšav za odpravo ugotovljenih neskladij. Potrditev rezultatov občasnega varnostnega pregleda pomeni podaljšanje obratovalnega dovoljenja za naslednjih deset let.

Lani prav tako ni bilo večjih težav pri izvajalcih sevalnih dejavnosti, prav tako je bilo manj intervencij zaradi najdb virov ionizirajočega sevanja na terenu. Mednarodna misija IRRS Follow-up je septembra 2014 ugotovila, da je izpolnjena večina priporočil in predlogov predhodne misije iz leta 2011.

Vir: MOP


© 2012 - 2022 Portal Energetika