Novica

Vlada sprejela predlog stališča glede notranjega trga z električno energijo v EU

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na 125. redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu za električno energijo. Slovenija pozdravlja predloge Evropske komisije, ki predstavljajo dobro podlago za nadaljnja pogajanja.

Slovenija podpira predlog o izvajanju dimenzioniranja rezervne zmogljivosti in količine izravnalne zmogljivosti na regionalnem nivoju. Nabava izravnalne zmogljivosti naj bi bila po novem izvedena regionalno, brez razlikovanja med individualno in agregirano ponudbo. Slovenija ta določila podpira, saj omejenost na državo za majhne sisteme - kot je slovenski  - prinaša velike stroške. Slovenija je že dosedaj na tem področju uporabljala regionalne pristope.

Slovenija pa se ne strinja s črtanjem možnosti zmanjšane omrežnine zaradi prihodkov iz prezasedenosti. Zadržana je tudi do ideje, da bi nivo zanesljivosti določal regulator, saj je to v prvi vrsti politično in ne strokovno vprašanje. Slovenija bo zagovarjala stališče, da odločitev o tem sprejme vlada.

Slovenija se strinja z uvedbo enotne metodologije za oceno zadostnosti proizvodnih virov, ki naj bi se izvajala na regionalnem nivoju in na njej temelječo morebitno uvedbo mehanizmov za zagotovitev proizvodnih zmogljivosti. Zagovarjala bo daljši rok za prilagoditev obstoječih mehanizmov novim zahtevam. Prav tako se strinja z uvedbo regionalnih obratovalnih centrov in z idejo o evropskem telesu za distribucijske operaterje, a je nekoliko zadržana glede izvedbe. Način delovanja v predlogu namreč ni zadosti jasen. Republika Slovenija se strinja s predlogi, da se smernice oz. omrežni kodeksi sprejemajo z delegiranimi akti.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika