Novica

Vlada sprejela predlog stališča glede spodbujanja uporabe energije iz obnovljivih virov v Evropski uniji

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na 125. redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Slovenija pozdravlja predlog in podpira zavezujoč EU cilj vsaj 27 % obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni porabi energije do 2030.

Slovenija se strinja, da države članice same določijo svoj delež OVE v končni rabi energije z upoštevanjem ukrepov in politik na drugih področjih, ki so vezane na spodbujanje rabe energije iz OVE. Vztraja pa, da se pri okoliščinah, ki vplivajo na višino določitve ciljev upoštevajo poleg že predlaganih tudi okoljske omejitve in prispevek držav članic k drugim okoljskim politikam EU, kot je zagotavljanje habitatov za ohranjanje biodiverzitete (Natura 2000).

Slovenija se ne strinja s predlagano rešitvijo uvajanja tako imenovane finančne platforme oz. sklada, v katerega bi države članice morale vplačevati, če ne bi dosegale cilje na OVE področju. Slovenija takemu skladu nasprotuje, saj principi delovanja sklada in določitev bremen na državo članico v primeru nedoseganja ciljev v uredbi sploh niso opredeljeni. Slovenija je prav tako zadržana do predloga za obvezno odpiranje nacionalnih podpornih shem za projekte OVE v obdobju 2021 do 2025 na teritoriju drugih držav članic.

Slovenija podpira predlog poenostavitve administrativnega postopka za pridobitev dovoljenja za priključitev OVE naprav in ustanovitev enotne kontaktne točke ter predlog Evropske komisije glede samooskrbe tako na nivoju posameznika kot tudi večstanovanjskih stavb in skupnosti.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika