Novica

Vlada sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2014 in 2015

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2014 in 2015. S tem programom se v delu, ki se nanaša na leti 2014 in 2015, nadomesti Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015, ki ga je vlada sprejela 12. septembra 2013.

Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe določa kriterije za določitev upravičenih namenov porabe sredstev ter deleže razdelitve sredstev sklada in ukrepe, ki bodo financirani iz sredstev sklada v letih 2014 in 2015.

Upravičeni nameni porabe sredstev sklada so določeni tako, da bo izvedba ukrepov omogočila doseganje sledečih ciljev Slovenije:

  • izvajanje evropske zakonodaje, prioritetno na področjih, kjer ima RS zaostanke pri izvajanju ali so za dosego teh ciljev potrebna zajetna finančna sredstva,
  • naložbe v energetsko učinkovitost, ki imajo največji makroekonomski učinek na dvig rasti domačega gospodarstva (3-4-krat več zaposlitev kot naložbe v oskrbo z energijo),
  • nova delovna mesta,
  • zmanjševanje stroškov gospodarstva in javnega sektorja za rabo energije (javni sektor po oceni porabi letno približno 150 mio EUR za stroške energije),
  • zmanjševanje stroškov za rabo energije prebivalstvu in zmanjševanje energetske revščine socialno šibkih skupin prebivalstva. Za Slovenijo je v primerjavi z državami EU značilen nadpovprečno velik delež izdatkov za energijo v stanovanjih v vsej potrošnji gospodinjstev,
  • zmanjševanje uvoza fosilne energije. Slovenija je razen pri trdih gorivih 100% uvozno odvisna. Strošek neto uvoza energije je v povprečju okrog 4% BDP. S tem se izboljšuje tudi energetska zanesljivost.

Vir: MKO© 2012 - 2023 Portal Energetika