Novica

Vlada sprejela program zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji z dne 17. 5. 2019 sprejela Program zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020.

V tem obdobju se bodo dokončala nerealizirana dela iz Spremenjenega srednjeročnega programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik., d.o.o., za obdobje 2013-2018, ter izvedlo aktivnosti za dokončanje upravnih postopkov za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celotni pridobivalni prostor Trbovlje-Hrastnik.

Vlada Republike Slovenija je družbo SDH pozvala, naj v skladu s svojimi pristojnostmi upravlja kapitalsko naložbo države v družbi Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. v likvidaciji, tako da bodo proračunska in lastna sredstva družbe gospodarno porabljena za dokončanje nerealiziranih del iz Spremenjenega srednjeročnega programa postopnega zapiranja ter za dela, ki jim izvajalec nadzora določi prioriteto.

Vlada Republike Slovenija je družbo SDH še pozvala, da naj preko upravljavskih mehanizmov zagotavlja, da bo Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. - v likvidaciji pospešeno izvedel potrebne aktivnosti v povezavi z odprodajo nepremičnega in premičnega premoženja družbe, ter tako čimprej in čim bolj znižal stroške gospodarjenja s tem premoženjem oziroma povezanimi aktivnostmi ter izvajalci.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika