Novica

Vlada sprejela spremembo Akta o ustanovitvi družbe SODO

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 66. dopisni seji kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe SODO, d.o.o., sprejela Akt o ustanovitvi družbe SODO d.o.o., sprejela spremembo Akta o ustanovitvi družbe SODO, d.o.o. in naložila vpis spremembe v knjigo sklepov družbe.

SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja, ki je za Republiko Slovenijo bistvenega pomena, in je v 100-odstotni državni lasti.

V Aktu o ustanovitvi družbe SODO d.o.o. je bilo določeno, da direktorja imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe na podlagi javnega razpisa, pri čemer vlada kot ustanoviteljica in edina družbenica nima nikakršne pristojnosti.

Glede na pomembnost družbe SODO, ki deluje izključno v javnem interesu, njegova dejavnost pa je bistvena za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti v državi, je primerno, da ima tudi ustanovitelj in 100-odstotni lastnik pri imenovanju oziroma razrešitvi direktorja družbe določene pravice. S tem se še dodatno zagotovi, da bodo naloge poslovodstva izvedene strokovno in s podporo in zaupanjem vseh organov družbe – tako nadzornega sveta kot skupščine –, kar je ključno za zagotovitev uspešnega delovanja družbe.

Vlada je v vlogi skupščine družbe SODO zato potrdila spremembo Akta o ustanovitvi družbe tako, da bo v njegovih relevantnih členih določeno, da daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja družbe SODO skupščina družbe, in sicer na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za energijo.

Za vpis sklepov v knjigo sklepov družbe SODO je vlada pooblastila direktorja družbe SODO.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika