Novica

Vlada sprejela stališče na mnenje državnega sveta o Energetskem konceptu Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Rs je na današnji 175. redni seji sprejela stališče na mnenje Državnega sveta (DS) RS glede Resolucije o energetskem konceptu Slovenije (EKS).

Vlada pozdravlja pozitivno mnenje in podporo DS, ki je EKS ocenil kot primeren dokument, ki ima realno opredeljene cilje zanesljive, trajne in konkurenčne oskrbe z energijo. Glede opozoril DS vlada odgovarja, da je dokument usmerjevalne narave, a določa smer oz. usmeritve v energetiki. Prav tako opredeljuje usmeritve v zvezi z odpadki in njihovo energetsko izrabo ob izpolnjevanju pogojev okoljske sprejemljivosti.

Glede opozorila DS, da bi morala biti prioriteta izgradnja kakovostnega in naprednega omrežja, ki omogoča kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo, vlada pojasnjuje, da je v EKS posebej izpostavljena pomembnost naprednega elektroenergetskega omrežja in vloga omrežja pri zanesljivosti oskrbe. Hkrati pa gre za tako strokovno in specializirano vsebino, ki je EKS ne naslavlja podrobno, saj so temu namenjeni desetletni razvojni načrti omrežij, ki jih operaterji omrežij prenavljajo na vsake dve leti. EKS podaja tiste osnovne usmeritve, ki jih operaterji omrežij potrebujejo za kakovostno in konsistentno pripravo razvojnih načrtov.

Na opozorilo DS, da bo treba razpravljati ne le o subvencioniranju sončne energije, ampak tudi o odpadnih sončnih elektrarnah po izteku življenjske dobe, pa vlada odgovarja, da EKS dopušča tudi možnost usmerjanja k drugim finančnim mehanizmom, ki bodo oblikovani v smeri spodbujanja doseganja ciljev EKS. Za prehod v nizkoogljično družbo je ključno, da bodo zunanji stroški rabe energetskih virov vključeni v končno ceno energijo po načelu »onesnaževalec plača«.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika