Novica

Vlada sprejela stališče o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je danes na redni seji sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Novi zakonodajni okvir (NLF) – Paket poravnave (Izvajanje paketa za proizvode) – Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.


Republika Slovenija podpira uskladitev Direktive o elektromagnetni združljivosti s Sklepom št. 768/2008/ES z zakonodajnimi ukrepi. Strinja se, da se na področju direktive o elektromagnetni združljivosti uvedejo predlagani ukrepi za obravnavo problema neskladnosti in za zagotovitev kakovosti dela priglašenih organov.

Republika Slovenija podpira ukrepe za zagotovitev boljše doslednosti med direktivami, ki temeljijo na usklajevanju pojmov in terminologije ter usklajevanju postopkov za ugotavljanje skladnosti.

Vlada bo s tem stališčem seznanila Državni zbor Republike Slovenije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika