Novica

Vlada sprejela stališče Republike Slovenije do predloga Evropske strategije za mobilnost z nizkimi emisijami

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada je na današnji 111. redni seji sprejela stališče Republike Slovenije do predloga Evropske strategije za mobilnost z nizkimi emisijami. Republika Slovenija meni, da predlog strategije predstavlja dobro osnovo za pripravo nadaljnjih korakov k uresničevanju ciljev in zavez iz Pariškega sporazuma.

Cilj predloga strategije je nepreklicen prehod na mobilnost z nizkimi emisijami ogljika, kar pomeni, da morajo biti do sredine stoletja emisije toplogrednih plinov v prometu najmanj 60 % nižje kot v letu 1990 in se morajo jasno približevati vrednosti nič. Emisije onesnaževal zraka v prometu, ki škodijo našemu zdravju, je treba nemudoma izrazito znižati. V akcijskem načrtu Evropske komisije so navedeni ukrepi, ki vključujejo ključne vzvode za pravilno usmeritev prometnega sektorja ter prispevajo k večji učinkovitosti prometnega sistema, alternativni energiji z nizkimi emisijami v prometnem sektorju ter vozilom z nizkimi emisijami in brez njih.

Slovenija nadaljuje s pripravo strategij za doseganje ciljev, povezanih z mobilnostjo z nizkimi emisijami. Ta cilj je Slovenija opredelila v "Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS do leta 2030", ki jo je sprejel Državni zbor. Nadaljuje tudi z implementacijo evropskih Direktiv s področja razvoja mobilnosti z nizkimi emisijami z načrtovanjem "Strategije razvoja polnilne infrastrukture za alternativna goriva" in akcijskim načrtom za elektromobilnost. Na področju letalstva "Strategija za letalstvo" podaja jasna izhodišča, ki se posebej nanašajo na nadaljnje raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba, nadaljnji razvoj alternativnih goriv in nadaljnje trgovanje z emisijami za letalstvo.

V pričakovanju nadaljnjih dokumentov, ki bodo tudi na operativni ravni pripomogla k uresničevanju strategije, s ciljem razvoja mobilnosti z nizkimi emisijami, Republika Slovenija sporoča, da je v svoji "Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS do leta 2030" opredelila vizijo na področju trajnostne mobilnosti. Slovenija nadaljuje tudi z implementacijo evropskih Direktiv s področja razvoja mobilnosti z nizkimi emisijami z načrtovanjem strategije razvoja polnilne infrastrukture za alternativna goriva in akcijskim načrtom za elektromobilnost. Slovenija pozdravlja tudi v prilogi k strategiji naveden Akcijski načrt za mobilnost z nizkimi emisijami, ki med drugim predvideva obravnavo in sprejem novih EU predpisov.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika