Novica

Vlada sprejela stališče RS k predlogu Uredbe EU o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 105. redni seji sprejela stališče Republike Slovenije k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in razveljavitvi Uredbe EU št. 994/2010.

RS podpira predlog večje transparentnosti glede dobavnih pogodb v primeru razglasitve krize v oskrbi.

Namen predloga uredbe je zagotoviti, da vse države članice vzpostavijo ustrezna orodja za pripravo na pomanjkanje plina zaradi motenj v oskrbi ali izjemno velikega povpraševanja in obvladovanje posledic takega pomanjkanja. Uredba se prenavlja zaradi zanesljivosti oskrb in izboljšanja mehanizmov za sodelovanje med državami članicami v primeru večjih prekinitev dobav plina iz Ruske federacije.

Republika Slovenija zagovarja ureditev regionalnega sodelovanja na osnovi ocene posameznih regionalnih tveganj. Načelno podpira uveljavitev mehanizma solidarnosti, vendar mora uredba na tem področju maksimizirati ukrepe za zagotavljanje tudi inovativnih tržnih mehanizmov v primeru zmanjšane dobave zemeljskega plina, ter bolj jasno določiti pogoje, odgovornosti in tudi finančne vidike delovanja mehanizma solidarnosti v primeru izrednih razmer.

Republika Slovenija podpira predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika