Novica

Vlada sprejela uredbo o obvezni GJS dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

S sprejetjem uredbe je izpolnjen eden izmed pravno - formalnih pogojev za prenos odlagališča rudarske jalovine Jazbec na Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO) v dolgoročni nadzor in vzdrževanje.

Pogled na območje zaprtega rudnika urana Žirovski vrh iz zraka.

Vlada RS je sprejela Uredbo o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.

Uredba določa način izvajanja te gospodarske javne službe. V njej so določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred začetkom izvajanja javne službe, obseg aktivnosti javne službe in način financiranja teh aktivnosti ter poročanje izvajalca (ARAO) pristojnemu organu - Upravi RS za jedrsko varnost. Vir financiranja izvajanja javne službe, ki jo opravlja ARAO, je državni proračun. Z uredbo se obseg aktivnosti nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, vključno z monitoringom radioaktivnosti, ne spreminja in se izvaja tudi v prihodnje.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika