Novica

Vlada spremenila Uredbo o rudarski pravici za območja v Občinah Komen, Apače, Sevnica, Mokronog, Šentjur pri Celju ter mestni občini Koper

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a, 7 b in 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju.

Uredba, ki se s to uredbo spreminja, je med drugim vključevala tudi pridobivalni prostor Konjišče 7 c (11. člen uredbe), ki zajema več parcel, med njimi tudi parc. št. 491, k. o. Konjišče. Za parc. št. 491 vlagatelj vloge o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice, Občina Apače, ni mogel pridobiti soglasja lastnika za uvedbo postopka za pridobitev rudarske pravice (polovična lastnica zemljišča je državljanka Avstrije), kot to določa 37.a člen Zakona o rudarstvu, ali skleniti pravnega posla z lastnikom zemljišča, kot to določa 33. člen ZRud, zato je z zadnjo dopolnitvijo vloge dne 27. 7. 2009 to parcelo izločil iz svojega zahtevka, kar pa je tukajšnji organ spregledal. Ker parc. št. 491, k. o. Konjišče ne izpolnjuje pogojev za vključitev v uredbo, jo je potrebno iz nje izločiti.

Uredbo je morala vlada nujno obravnavati, saj je dne 6. 1. 2010 v zvezi z njo že bilo odpiranje prijav na javni razpis za podelitev rudarskih pravic.

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika