Novica

Vlada Upravnemu sodišču ponovno predlaga, da tožbo Vitoslava Türka kot neutemeljeno zavrne

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na prvo pripravljalno vlogo mag. Vitoslava Türka v tožbi zaradi odprave odločbe o izbiri kandidata za delovno mesto direktorja družbe Elektro-Slovenija in ga posredovala Upravnemu sodišču Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije kot tožena stranka je z odločbo z dne 8. 4. 2010 mag. Milana Jevšenaka imenovala za direktorja družbe Elektro-Slovenija, d. o. o., za mandatno dobo štirih let. Zoper to odločbo je mag. Vitoslav Türk vložil tožbo na Upravno sodišče RS in podal predlog za izdajo začasne odredbe. Vlada Republike Slovenije je na oboje že odgovorila, tožeča stranka pa je naknadno vložila še prvo pripravljalno vlogo. 

 

 

Vlada RS zavrača vse tožbene navedbe, vztraja pri stališčih, podanih v odgovoru na tožbo in Upravnemu sodišču RS ponovno predlaga, da se tožba kot neutemeljena zavrne. 


© 2012 - 2021 Portal Energetika