Novica

Vlada Upravnemu sodišču poslala odgovor na predlog mag. Vitoslava Türka za izdajo začasne odredbe v upravnem sporu zoper njeno odločbo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji sprejela odgovor na predlog mag. Vitoslava Türka za izdajo začasne odredbe v upravnem sporu zoper odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 8. 4. 2010 o izbiri kandidata za delovno mesto direktorja družbe Elektro-Slovenija, d. o. o., in ga posredovala Upravnemu sodišču.

 

Vlada RS kot tožena stranka je z odločbo z dne 8. 4. 2010 imenovala mag. Milana Jevšenaka z dnem 9. 4. 2010 za direktorja družbe Elektro-Slovenija, d. o. o., za mandatno dobo štirih let. Zoper to odločbo je mag. Vitoslav Türk kot tožeča stranka vložil tožbo na Upravno sodišče RS, hkrati pa je podal tudi predlog za izdajo začasne odredbe. 


Tožena stranka meni, da niso podani pogoji iz drugega in tretjega odstavka 32. člena Zakona o upravnem sporu, zato predlaga, da se predlog za izdajo začasne odredbe kot neutemeljen zavrne.


© 2012 - 2024 Portal Energetika