Novica

Vlada za člana UO Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK imenovala Martina Novšaka

Vlada RS je danes na redni seji za člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško z dnem 31. 3. 2011, za mandatno obdobje 4 (štirih) let, imenovala Martina Novšaka.

Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima predsednika in štiri člane, od katerih predsednika in dva člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, enega vlada in enega lokalna skupnost, na območju katere stoji NEK.

 
V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško Vlada Republike Slovenije imenuje enega člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radiaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.


Dosedanjim članom upravnega odbora je dne 23. 3. 2011 potekel mandat, Vlada Republike Slovenije pa mora v skladu  z 10. členom Statuta Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnbih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško tri mesece pred potekom mandata sedanjemu upravnemu odboru imenovati svojega člana za novi mandat. 


Upravni odbor v sestavi dr. Romana Jordan Cizelj, predsednica, in člani: Jože Cerle, Jože Slivšek, dr. Dragan Kesič in dr. Igor Šalamun je bil konstituiran 24. 3. 2007. Vlada RS je v sedanji upravni odbor imenovala svojega člana, dr. Igorja Šalamuna, dne 23. 3. 2007. Do spremembe v sestavi Upravnega odbora je prišlo na 175. redni seji Vlade RS dne 26. 6. 2008, ko je bil z mesta člana Upravnega odbora razrešen dr. Igor Šalamun in za nadomestnega člana imenovan Martin Novšak. Nov član je bil imenovan za čas do izteka mandata Upravnega odbora, ki je bil konstituiran v letu 2007. Mandat članov Upravnega odbora traja štiri leta, kar pomeni, da je mandat sedanjemu Upravnemu odboru potekel 23. 3. 2011.


Ministrstvo za gospodarstvo Vladi Republike Slovenije je zato vladi predlagalo, da za člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško z dnem 31. 3. 2011 imenuje Martina Novšaka. 


© 2012 - 2023 Portal Energetika