Novica

Vlada za zastopnika Javnega podjetja Elektro-Slovenija, d. o. o., imenovala mag. Milana Jevšenaka

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na dopisni seji na predlog ministra za gospodarstvo sprejela sklep, da se za zastopnika Javnega podjetja Elektro-Slovenija, d. o. o., imenuje mag. Milana Jevšenaka, in sicer z dnem izdaje tega sklepa ter do imenovanja direktorja Javnega podjetja Elektro-Slovenija, d. o. o. oziroma za največ 6 mesecev.

Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p. o., v Javno podjetje Elektro-Slovenije, d. o. o., v 10. in 13. členu določa, da ustanovitelj imenuje direktorja javnega podjetja Elektro-Slovenije, d. o. o. V 1. členu uredba določa, da je ustanovitelj javnega podjetja Republika Slovenija, ki izvršuje ustanoviteljske pravice prek Vlade Republike Slovenije. Statut Elektro-Slovenija, d. o. o., ki ga je Vlada RS potrdila na 131. seji 19. julija 2007, v drugem odstavku 22. člena prav tako določa, da direktorja imenuje Vlada RS. Nadalje statut v šestem odstavku 22. člena določa, da se, če direktor ni imenovan ali iz katerega koli razloga ni direktorja, imenuje zastopnika.
 

Dne 24. 2. 2010 je potekel mandat direktorju družbe ELES, d. o. o., zaradi česar je potrebno imenovati zastopnika družbe, in sicer do imenovanja novega direktorja oziroma za največ 6 mesecev. 

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika