Novica

Vlada zavrnila pritožbo družbe Savske elektrarne Ljubljana glede odločbe o opredelitvi javnega naročnika

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločbo o zavrnitvi pritožbe družbe Savske elektrarne Ljubljana zoper odločbo Ministrstva za finance, s katero je odločilo, da je omenjena družba naročnik po določbah ZJNVETPS.

Foto: Alpe Adria Green.

Ministrstvo za finance (MF) je na podlagi zahteve družbe Savske Elektrarne Ljubljana (SEL) v postopku ugotavljanja statusa naročnika po ZJN in ZJNVETPS izdalo odločbo, s katero je odločilo, da SEL ni naročnik po določbah ZJN (1. točka), je pa naročnik po določbah ZJNVETPS, in sicer za dejavnost dobave električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije.
 
SEL je zoper odločbo MF vložil pritožbo, izpodbija pa drugo točko izreka odločbe, in sicer iz razlogov napačne uporabe materialnega predpisa ter napačne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. V pritožbi navaja, da naj SEL ne bi opravljal dejavnosti iz tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS.
  
Pritožbene navedbe, da SEL kot proizvajalec električne energije ne izvaja relevantne dejavnosti, niso utemeljene, iz določb Energetskega zakona in mnenja Evropske komisije, na katero je izpodbijano odločbo oprlo MF, izhaja, da tudi proizvodnja električne energije sodi med dejavnosti iz tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS, zato je ministrstvo za finance pritožbo družbe zavrnilo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika