Novica

Vlada zavrnila pritožbo družbe Soške elektrarne Nova Gorica zoper odločbo o statusu naročnika

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odločbo o zavrnitvi pritožbe gospodarske družbe Soške elektrarne Nova Gorica zoper odločbo Ministrstva za finance o statusu naročnika.

Ministrstvo za finance je 4. 7. 2013 izdalo odločbo s katero je na podlagi ZJNVETPS odločilo, da so Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) naročnik po 1. točki petega odstavka 3. člena ZJNVETPS, in sicer za opravljanje dejavnosti po točki b) tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS.


SENG v pritožbi izpodbija izpolnjevanje pogojev za »javno podjetje« za dobavo električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije. Pritožnik tudi zatrjuje, da SENG niso oseba javnega prava po ZJNVETPS, saj imajo industrijski in poslovni značaj in tako ne ustrezajo definiciji naročnika po prvem odstavku 3. člena ZJNVETPS. Ob tem pritožnik dodaja, da obstoj industrijskega in poslovnega značaja izhaja že iz registrirane dejavnosti SENG, in sicer proizvodnje električne energije v HE in prodaje te električne energije na trgu. Nadalje pritožnik tudi pojasnjuje, da ne dobavlja električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije. V povezavi z navedeno dikcijo tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS pritožnik navaja, da je dejavnost SENG proizvodnja električne energije v HE in ne oskrba omrežij po točki b) tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS. Ob tem pritožnik še pojasnjuje, da električno energijo, proizvedeno v svojih HE, v skladu s četrtim odstavkom 5. člena ZJNVETPS proda na trgu.


Pritožbeni organ je ugotovil, da SENG izpolnjuje pogoje za »javno podjetje«, saj iz rednega izpiska iz sodnega/poslovnega registra AJPES-a na dan 2. 9. 2013 izhaja, da so SENG v 100% lasti HSE, ki je v 100% lasti Republike Slovenije, prav tako pa ima HSE prevladujoč vpliv tudi pri imenovanju članov nadzornega sveta SENG, saj v skladu z 14. členom Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Soške elektrarne Nova Gorica z dne 21. 4. 2011 imenuje večino članov nadzornega sveta (dva člana od skupno treh članov). To pomeni, da ima država v zgoraj podanih kriterijih, vezanih na lastništvo in sestavo oziroma imenovanje članov nadzornega sveta, prevladujoč položaj.


© 2012 - 2022 Portal Energetika