Novica

Vlada zavrnila pritožbo HE na Spodnji Savi glede odločbe o opredelitvi javnega naročnika

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odločbo o zavrnitvi pritožbe gospodarske družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) zoper odločbo Ministrstva za finance, s katero je na podlagi ZJNVETPS odločilo, da je HESS naročnik po določbah ZJNVETPS.

Ministrstvo za finance je na podlagi zahteve gospodarske družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi v postopku ugotavljanja statusa naročnika po ZJNVETPS izdalo odločbo, s katero je odločilo, da je HESS naročnik po določbah ZJNVETPS, in sicer za dejavnost dobave električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije, določene v točki b) tretjega odstavka 5. člena.

HESS je vložil pritožbo, v kateri je ugovarjal ugotovitvi, da opravlja zgoraj navedeno dejavnost, saj meni, da kot proizvajalec električne energije ne sodi na seznam naročnikov po ZJNVETPS in da dobavo električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energijo izvajajo v skladu z določbami Energetskega zakona le sistemski operater prenosnega omrežja in sistemski operater distribucijskega omrežja ter oseba, ki izvaja dejavnost organiziranega trga z električno energijo. V zvezi s tem je bilo v postopku ugotovljeno, da je Evropska komisija že zavzela stališče, da sodijo v področje uporabe Direktive 2004/17/ES tako proizvajalci električne energije kot tudi dobavitelji (npr. na drobno ali debelo), prodajalci električne energije ter upravljavci prenosnih omrežij in upravljavci distribucijskih omrežij.

HESS se je v pritožbi opredelil tudi do dostopnosti do trga proizvodnje in prodaje električne energije na debelo v Republiki Sloveniji ter do neposredne izpostavljenosti konkurenci na tem področnem trgu, glede katere meni, da je dejavnost proizvodnje in prodaje električne energije na debelo v Republiki Sloveniji neposredno izpostavljena konkurenci na trgu, do katerega dostop ni omejen. V sklopu tega je v predlogu odločbe odločeno, da presojanje navedb glede neposredne izpostavljenosti konkurenci ne more biti predmet tega pritožbenega postopka, saj Ministrstvo za finance ni za to pristojen organ. Pristojnosti presoje neposredne izpostavljenosti konkurence spadajo v delovno področje Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.


© 2012 - 2024 Portal Energetika