Novica

Vlada zavrnila pritožbo HSE glede odločbe o opredelitvi javnega naročnika

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je sprejela odločbo o zavrnitvi pritožbe gospodarske družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE) zoper odločbo Ministrstva za finance, s katero je na podlagi ZJNVETPS odločilo, da je HSE naročnik po določbah ZJNVETPS, in sicer za dejavnost dobave električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije.

Foto: Dravske elektrarne

Ministrstvo za finance je 22. 5. 2013 izdalo odločbo s katero je na podlagi ZJNVETPS odločilo, da je HSE naročnik po določbah ZJNVETPS, in sicer za dejavnost dobave električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije. HSE v pritožbi izpodbija izpolnitev pogojev za naročnika po ZJNVETPS in meni, da kot trgovec z električno energijo ne sodi na seznam naročnikov po ZJNVETPS in da se odločbe Evropske komisije, izdane na podlagi 30. člena Direktive 2004/17/ nanašajo le na proizvajalce električne energije. V zvezi s tem je bilo v postopku ugotovljeno, da je Evropska komisija v teh odločbah že zavzela stališče, da sodijo v področje njene uporabe tako proizvajalci električne energije kot tudi dobavitelji (npr. na drobno ali debelo), prodajalci električne energije ter upravljavci prenosnih omrežij in upravljavci distribucijskih omrežij. Ob tem je bilo še dodatno ugotovljeno, da HSE izpolnjuje pogoje za opredelitev javnega naročnika tudi v smislu drugega odstavka 3. člena ZJNVETPS, saj se za naročnika šteje tudi združenje. HSE se šteje za združenje, saj je v 100% lasti RS, akt o njegovi ustanovitvi je bil sprejet s strani Vlade RS 26. 7. 2001.

HSE se je v pritožbi opredelil tudi do dostopnosti do trga proizvodnje in prodaje električne energije na debelo v Republiki Sloveniji ter do neposredne izpostavljenosti konkurenci na tem področnem trgu, glede katere meni, da je dejavnost proizvodnje in prodaje električne energije na debelo v Republiki Sloveniji pravno in dejansko neposredno izpostavljena konkurenci na trgu, do katerega dostop ni omejen. V sklopu tega je v predlogu odločbe odločeno, da presojanje navedb HSE glede neposredne izpostavljenosti konkurenci ne more biti predmet tega pritožbenega postopka, saj Ministrstvo za finance ni za to pristojen organ. Pristojnosti presoje neposredne izpostavljenosti konkurence spadajo v delovno področje Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.


© 2012 - 2024 Portal Energetika