Novica

Vlade se je seznanila s študijo o načrtovanju in izvedbi investicije izgradnje Bloka 6 TEŠ in potrdila pismo o podpori za odobritev dolgoročnega posojila

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije se je danes na redni seji seznanila z gradivom (Okoljsko poročilo in okoljski in socialni akcijski načrt, Tehnološki skrbni pregled in Finančni model), ki ji ga je Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., dostavil na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 1. 4. 2010.

Vlada je tudi potrdila pismo o podpori (Letter of support) za odobritev dolgoročnega posojila Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) v višini do 200 milijonov evrov za financiranje projekta nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj in pooblastila ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika za podpis pisma.

 

Vlada je kot skupščina družbe HSE, d. o. o., naložila poslovodstvu družbe HSE, da ugotovi, ali je bil projekt izgradnje nadomestnega bloka TEŠ 6 voden s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, da ugotovi elemente morebitne odgovornosti poslovodstva za načrtovanje in izvedbo tega projekta ter na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepa. Družba HSE o ugotovitvah in morebitnih ukrepih poroča vladi kot skupščini družbe HSE do 15. 7. 2010.

 

HSE vladi do 18. 6. 2010 predloži vsa potrebna gradiva v skladu s sklepi vlade, z dne 18. 3. 2010, skupaj z vmesnim poročilom o pogajanjih glede izboljšanja pogodbe v zvezi z dobavo glavne tehnološke opreme za blok 6 TEŠ z družbo Alstom.


© 2012 - 2021 Portal Energetika