Novica

Vladni projekt energetske prenove stavb v državni in občinski lasti zaključen

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada RS se na današnji 258. dopisni seji seznanila z Zaključnim poročilom o izvedbi vladnega strateškega razvojnega projekta P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti. S tem sta prenehali delovati tudi projektna skupina za izvedbo tega projekta in projektni svet, ki je spremljal izvajanje projekta.

Sistem energetskih prenov stavb ožjega in širšega javnega sektorja je bil vzpostavljen v tistih primerih, ko se energetska prenova financira iz virov sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, ki vključuje tudi izpolnitev predhodnih pogojenosti, vzpostavitev modela energetskega pogodbeništva (javno-zasebno partnerstvo), izdelavo evidenc, izdelavo dokumentacije, odpravo zakonodajnih in drugih sistemskih ovir, pripravo cikličnih modelov za izvajanje energetskih prenove itd. Da bi preverili in optimizirali vzpostavljen sistem, so bili izvedeni trije pilotni projekti energetskih prenov izvajanja sistema (Center šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj, tri sodišča v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu ter objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah) in ciklični modeli za izvajanje prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja.

Ta projekt se je zaključil, vendar se bodo nadaljnje energetske prenove izvajale na podlagi vzpostavljenega sistema in cikličnih modelov najmanj do konca te finančne perspektive.

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika