Novica

Z evropskimi sredstvi bodo občine celovito prenovile 160 šol, vrtcev in zdravstvenih domov

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zaključilo ocenitev vlog na prvem odpiranju drugega javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti (LS2)« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete "Trajnostna raba energije" 1. prednostne usmeritve "Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb".

Predmet javnega razpisa LS2 je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti.
Odziv občin je bil tudi na tem razpisu precejšen, saj je do roka za prvo odpiranje vlog na razpis prispelo 165 vlog iz 101 občine. Občine so skupaj prijavile za 48,38 milijonov EUR operacij, od tega za cca. 32,45 milijonov EUR subvencij.
 
Pripele vloge je 15. aprila 2013 ocenjevala strokovna komisija in pregledala ter ocenila 165 formalno popolnih vlog, ki so prispele na odpiranje.
 
Investicije v učinkovito rabo energije imajo pomemben multiplikativni učinek, saj gre za delovno intenzivne investicije, kar pomeni da je na enoto investicije ustvarjenih največ delovnih mest in da gre za investicije z največjo domačo komponento (npr. gradbeni materiali, stavbno pohištvo). Zaradi rezultatov investicij bo zmanjšana potreba po uvozu energentov, posredno pa se bodo zaradi tega kazali pozitivni učinki tudi pri doseganju ciljnega deleža rabe obnovljivih virov energije.
Rezultat razpisa kaže naslednje ugotovitve:

  • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je skupaj odobrilo 160 operacij,
  • Najvišji odobreni znesek znaša 1.057.381,30 EUR, najnižji pa 21.546,54 EUR,
  • Največ odobrenih operacij je s področja Osrednjeslovesnke in Podravske regije.


V spodnji tabeli so regijah prikazane odobrene operacije.

 

REGIJA ŠTEVILO OPERACIJ
Gorenjska 10
Goriška 9
Jugovzhodna Slovenija 14
Koroška  11
Notranjsko-kraška 5
Obalno-kraška 4
Osrednjeslovenska 31
Podravska 31
Pomurska 9
Savinjska 26
Spodnjeposavska 8
Zasavska 2
SKUPAJ 160

 

Seznam vseh upravičencev za odobrene operacije javnega razpisa LS2 po prvem odpiranju (Julij 2013)

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika