Novica

Za nagrado "energetsko učinkovito podjetje/projekt" prispelo 17 prijav – znani finalisti

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Med letošnjimi finalisti, ki se potegujejo za nagrade za energetsko učinkovitost, so se v kategorijo energetsko učinkovito podjetje, kot majhno podjetje, uvrstili Vizualne komunikacije in Kopun Simto, kot veliko podjetje pa Mercator in Premogovnik Velenje. V kategoriji energetsko učinkovit projekt se za nagrado potegujejo Plan-net, Jelovica Hiše in Menerga/Komunaprojekt, v kategoriji projekt OVE BTC, Kema Puconci ter Talum in C&G.

Letošnji 13. dnevi energetikov bodo potekali pod sloganom: »Dajmo prednost energetski učinkovitosti«. Dvodnevna konferenca bo v Portorožu 11. in 12. aprila 2011. Prvi večer bodo podeljene tudi nagrade, so povedali na današnji novinarski konferenci organizatorji, CEU pri Inštitutu Jožef Stefan in časnik Finance.


»Namen letošnje konference je spodbuditi zavedanje udeležencev, da je potrebno zagotoviti v  praksi pospešeno izvajanje ciljev, ki so opredeljeni v akcijskih načrtih in operativnih programih v Sloveniji in na ravni EU, čeprav je v trenutnih gospodarskih razmerah zelo težko«, je izpostavil Peter Frankl, direktor in urednik časnika Finance, ki je predstavil tudi letošnje finaliste za nagrade (več o finalistih v gradivu za medije). 

 

Udeleženci bodo poskušali opredeliti ključne točke za vzpostavitev partnerskega odnosa med državo in podjetji za trajnostno usmeritev razvoja.

 

Janez Kopač, ministrstvo za gospodarstvo, je med drugim izpostavil, da bodo pri pripravi nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2011 -2016 upoštevali predloge novih ukrepov iz akcijskega načrta EU, in sicer tistih, ki jih lahko uvedemo v Sloveniji, ne da bi spreminjali veljavno zakonodajo, saj je rok za sprejetje konec junija. Evropska komisija bo namreč  predlagala pravni instrument, ki bo od držav članic med drugim zahteval, da vsako leto prenovijo vsaj 3 % javnih stavb (uporabna površina), in sicer naraven, da bodo po prenovi vključene med 10 % najbolj energetsko učinkovitih stavb v državi. Akcijski načrt EU nalaga državam članicam tudi, da preoblikujejo svoje sisteme podpor, tako da bodo podpore povečale energetsko učinkovitost in naslovile energetsko revščino.

 

Kot zelo pomemben ukrep za doseganje večje energetske učinkovitosti, ki ga predvideva akcijski načrt EU, je Kopač izpostavil tudi energetsko pogodbeništvo (pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije). Ker je na tem področju v mnogih državah članicah zelo veliko zakonodajnih ovir (tudi v Sloveniji) je EK napovedala zakonodajni predlog, ki naj bi ovire presegel. Akcijski načrt EU izpostavlja tudi obnašanje porabnikov oziroma prihranke pri porabnikih. Mehanizmi, ki porabnikom omogočajo, da se bolj varčno obnašajo, so energijske nalepke, informacije o varčevanju z energijo, obračun energije po dejanski porabi. Poudaril je tudi dobro delovanje Eko sklada, ki je v preteklem letu prejel kar 18.000 vlog slovenskih gospodinjstev za izboljšanje energetske učinkovitosti. Ministrstvo je pripravilo razpis za izboljšanje energetske učinkovitosti slovenskih bolnišnic, ki so jim namenili  56 mio EUR in razpis za učinkovitejšo javno razsvetljavo,  v okviru katerega bo razdeljenih 15 mio EUR sredstev. 


Mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri IJS in hkrati programski vodja letošnje konference, je med drugim izpostavil, da bodo na konferenci predstavljeni številni tuji in slovenski primeri dobrih praks, ki dokazujejo, da je mogoče dosegati ambiciozne cilje energetske učinkovitosti v industriji in v javnih institucijah. 

 

Predstavnica Evropske komisije Eva Hoos, bo spregovorila o vprašanjih in izzivih, s katerimi se soočajo pri prenovi zakonodaje in postavljanju zavezujočih ciljev. 

Profesor Bahram Moshfegg iz švedske univerze Linköping bo predstavil dobre prakse energetskih strategij. Kako imamo lahko dobre izkušnje z dolgoročnimi sporazumi o energetski učinkovitosti, bo predstavil Frank van Bussel, Agentschap NL, iz Nizozemske agencije za podjetništvo in mednarodno sodelovanje, saj so ti na Nizozemskem uveljavljena in uspešna praksa. Nizozemskemu primeru bo sledila okrogla miza, na kateri bodo udeleženci opredelili potrebe in pričakovanja slovenske industrije pri prehodu v nizkoogljično družbo. Vizijo razvoja bioplinarn na Hrvaškem bo osvetlil Seidl Herman iz podjetja Agrokor in zakaj imajo v Italiji dobre izkušnje  s trajnostno izrabo lesne biomase in odpadne toplote s sodobnimi sistemi ORC, bosta razkrila Sabrina Santarossa in Marco Di Prima iz družbe Turboden.

 

Pomembno področje učinkovitega upravljanja z energijo postajajo tudi mesta, ki so danes eden največjih porabnikov energije. Mesta bodo v prihodnje eden ključnih dejavnikov uspešnega prehoda v nizkoogljično družbo, zato bo potrebno razvijati inovativne pristope za večjo energetsko samozadostnost mest je prek povezave skype z Dunaja na novinarski konferenci danes  povedala Vesna Mikulović, razvojna direktorica iz Siemensa. Ta samozadostnost mest je predvsem odvisna od učinkovitega upravljanja stavb in učinkovite uporabe obnovljivih virov energije. »V Evropi je večina zgradb že zgrajenih, zato bo ključna njihova učinkovita prenova. Energetsko neučinkovite zgradbe povzročijo več kot 40 odstotkov svetovne porabe energije in prispevajo 21 odstotkov emisij CO2.« Po podatkih, ki jih je predstavila Mikulovićeva, energetsko neučinkovite stavbe v svojem življenjskem ciklu povzročijo 80 odstotkov celotnih operatvnih stroškov zaradi vzdrževanja in prenove, medtem ko zasnova in izgradnja predstavljata samo 20 odstotkov vseh stroškov. Te stroške pa je po mnenju Mikulovićeve, mogoče občutno zmanjšati, saj lahko s celostnim pristopom energetske učinkovitosti stavb prihranimo 30-40 odstotkov energije. Siemensove uspešne primere prenove starih energetsko neučinkovitih stavb bo Mikulovićeva predstavila v ponedeljek, 11. aprila, na konferenci v Portorožu.  

 
Izjemno aktualne vsebine bodo popestrile tudi okrogle mize - priložnost za soočenje različnih mnenj in opredelitev ključnih točk za hitrejši in bolj uspešen razvoj energetske učinkovitosti v Sloveniji.

 

Natančneje opisani primeri finalistov, ki se potegujejo za nagrade na področju energetske učinkovitosti so natančneje opisani v gradivu za medije.


Novinarji svojo udeležbo na 13. srečanju energetikov v Portorožu potrdite pri ga. Alenki Jakomin na e-naslovu: alenka.jakominping@consensuspong.si, GSM:(030) 300-623, kjer dobite tudi več informacij o govorcih in vsebinah na dogodku ob podelitvi nagrad  in dvodnevnem posvetu v Portorožu. Možnost snemanja izjav z nagrajenci, predavatelj,  fotografiranja, itd.

 

Več o programu in govorcih na:  www.finance-akademija.si/energetiki11

 

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika