Novica

Za raziskave in tehnološki razvoj Evropska Komisja v letu 2013 namenja 8,1 milijarde EUR

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Evropska komisija je napovedala zadnji in doslej najobsežnejši sklop razpisov za zbiranje predlogov na področju raziskav v okviru sedmega okvirnega programa (FP7). Upravičenci za sofinanciranje projektov so raziskovalne institucije, izobraževalne organizacije, podjetja, gospodarska združenja, lokalne skupnosti, neprofitne organizacije in posamezniki iz EU in tretjih držav.

Evropska komisija je 10. julija 2012 objavila razpise v okviru 7. okvirnega programa (7 OP) za raziskave in tehnološki razvoj za leto 2013. Za projekte in ideje, ki bodo izboljšali konkurenčnost Evrope ter reševali vprašanja na področju zdravja ljudi, varstva okolja in novih pristopov k vse večjim izzivom urbanizacije in ravnanja z odpadki, bo skupaj namenjenih 8,1 milijarde evrov. To je dosedaj največji naložbeni sveženj za spodbujanje raziskav in inovacij.

Razpisi za leto 2013 so zadnji obsežen paket razpisov, ki jih Evropska komisija za namene spodbujanja raziskav in razvoja objavlja v tekoči finančni perspektivi (2007-2013). Skupni proračun programa v celotnem obdobju znaša več kot 50 milijard evrov.

Evropska komisija „delovne programe“, ki vsebujejo razpored „razpisov za oddajo predlogov“, kjer vsak razpis običajno pokriva posebna raziskovalna področja, objavi vsako leto. Vsi razpisi so objavljeni v Uradnem listu EU.

Denarna sredstva bodo večinoma namenjena za podporo raziskovalcem po vsej Evropi in tudi širše za sofinanciranje raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih projektov. Podpore se dodeljujejo na podlagi razpisov za oddajo predlogov in medsebojnega ocenjevanja.

Da bi dejavnosti, ki jih 7. OP financira, lahko dopolnjevale nacionalne raziskovalne programe, morajo imeti „evropsko dodano vrednost“ in vsebovati dva glavna strateška cilja:

  • okrepiti znanstveno in tehnološko podlago evropske industrije ter
  • spodbuditi mednarodno konkurenčnost, ob sočasnem pospeševanju raziskav, ki podpirajo politiko EU.

Udeležba v 7. OP je odprta širokemu nizu organizacij in posameznikov: raziskovalnim skupinam z univerz ali raziskovalnih inštitutov, podjetjem, ki načrtujejo inovacije, malim ali srednje velikim podjetjem (MSP), združenjem ali skupinam MSP, javni upravi, mladim in izkušenim raziskovalcem, institucijam, ki vodijo raziskovalne infrastrukture transnacionalnega interesa, organizacijam in raziskovalcem iz tretjih držav, mednarodnim organizacijam in organizacijam civilne družbe.


7 OP sestavlja pet glavnih področij: Sodelovanje, Zamisli, Človeški viri, Zmogljivosti in Jedrske raziskave.

Energija je uvrščena v področje »Sodelovanje«, ki predstavlja jedro 7 OP, saj zajema kar dve tretjini celotnega proračuna. S projekti transnacionalnih konzorcijev podjetij in univerz se podpirajo sodelovalne raziskave po vsej Evropi in z drugimi državami partnericami.  Iz sklopa "Energije" je objavljenih šest razpisov, katerih skupna vrednost presega 500 mio EUR in sicer :

Področje energije je vključeno tudi v druge delovne programe, zato je primerno, da se potencialni prijavitelji seznanijo tudi z njihovimi vsebinami.


Predloge prijavitelji lahko pošljejo kadar koli po odprtju razpisa, do predpisanega roka. Informacije na spletni strani »participants portal« potencialne prijavitelje vodijo skozi mehanizem postopka in jih usmerijo k potrebnim dokumentom.


Informacije o vseh objavljenih razpisih so objavljene na: spletni strani Evropske komisije.

 

Sporočilo za javnost Evropske komisije


© 2012 - 2022 Portal Energetika