Novica

Za večjo energetsko učinkovitost pisarniške opreme

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Evropske unije za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme in o spremembah Uredbe (ES) št. 106/2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme.


Pomemben delež porabe energije v EU predstavlja pisarniška oprema. Predlogi za nov sporazum in spremembo Uredbe (ES) št. 106/2008 upoštevajo izkušnje, pridobljene v prvih dveh obdobjih izvajanja programa Energy Star v EU med letoma 2001 in 2010, in posvetovanja Odbora Evropske unije za Energy Star. Program Energy Star je zelo učinkovit pri usmerjanju trga pisarniške opreme k večji energijski učinkovitosti. Po njegovi zaslugi se je količina električne energije, ki jo je porabila pisarniška oprema, kupljena v zadnjih treh letih, zmanjšala za okoli 11 TWh oz. približno 16 %. S tem je bilo prihranjenih več kot 1,8 milijarde evrov pri računih za elektriko in 3,7 Mt izpustov CO2.


Predlog uredbe in sporazuma ne bo imel finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna sredstva, bo pa bistveno pripomogel k varčevanju z električno energijo.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o programu Evropske unije za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme in o spremembah Uredbe (ES) št. 106/2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Sporazum med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme pa bo v veljavi 5 let od sklenitve le-tega.

V skladu z 8. členom Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije je vlada s stališčem seznanila Državni zbor Republike Slovenije.


© 2012 - 2023 Portal Energetika