Novica

Priprava ukrepov za nadomestilo dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina za leto 2023

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 24. redni seji zaradi visokih cen in nestanovitnosti energetskih trgov sprejela usmeritve za načrtovanje novih ukrepov za blažitev energetske draginje za leto 2023.

Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 30. novembra 2022 pripravi ukrep za primerno nadomestilo dobaviteljem, ki dobavljajo električno energijo in zemeljski plin končnim odjemalcem, zaradi morebitne škode, nastale iz naslova regulacije maloprodajnih cen električne energije in zemeljskega plina, za leto 2023.

Vlada je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo prav tako naložila, da najkasneje do 30. novembra  2022 pripravi ukrep za sofinanciranje stroškov električne energije, zemeljskega plina in ogrevanje neposredno z zemeljskega plina, za mala, srednje velika in velika podjetja v skladu z začasnim okvirom za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini, za leto 2023.

Vlada je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naložila, da najkasneje do 30. novembra 2022 pripravi ukrepe za skrajšani delovni čas in čakanje na domu za leto 2023.

Predlagani sklepi so potrebni, da bodo dobavitelji električne energije in zemeljskega plina ter mala, srednje velika in velika podjetja lažje planirala svoje poslovanje v letu 2023. Pripraviti je potrebno ukrepe za primerno nadomestilo dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina zaradi morebitne škode, nastale iz naslova regulacije maloprodajnih cen električne energije in zemeljskega plina, ukrep za sofinanciranje stroškov električne energije in zemeljskega plina za mala, srednje velika in velika podjetja v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini, ukrepe za skrajšani delovni čas in čakanje na domu za blaženje nestanovitnosti, povezane z energetsko draginjo v gospodarstvu.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika