Novica

Začetek uporabe novega obračuna omrežnine prestavljen na oktober 2024

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Svet Agencije za energijo se je na 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine za električno energijo. Na podlagi poročila o pripravljenosti informacijskih sistemov za izdajanje računov odjemalcem je bila sprejeta odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober 2024. Metodologija in tarifne postavke za vse uporabniške skupine ostajajo nespremenjene.

Agencija za energijo nenehno spremlja uvajanje nove metodologije obračuna omrežnine. V zadnjih dveh mesecih so prejeli številne pobude za spremembo metodologije in prestavitev novega obračuna omrežnine. Svet agencije je vse pobudbe obravnaval in ni ugotovil strokovnih razlogov za vsebinsko spremembo metodologije. Metodologija in tarifne postavke omrežnine za vse uporabniške skupine tako ostajajo enake.

Dobavitelji električne energije so opozorili na morebitna tveganja pri izdaji računov zaradi nepopolnih testiranj informacijskih sistemov. Agencija je zato opravila dodatne aktivnosti ter vzpostavila podrobno poročanje o stanju projekta. Analiza stanja je pokazala, da bi ob uvedbi novega sistema obračunavanja omrežnine s 1. 7. 2024 lahko obstajalo tveganje za napake pri izdaji računov, in sicer v obsegu do enega odstotka vseh odjemalcev.

V izogib morebitnim napakam pri izdaji računov in za možnost odprave zadnjih težav s prilagoditvijo informacijskih sistemov je vodstvo agencije svetu
agencije predlagalo trimesečno prestavitev začetka uporabe novega sistema obračunavanja omrežnine.

Čeprav metodologija velja že dve leti, je to zaradi enakega razloga že druga prestavitev začetka uporabe nove metodologije. Agencija za energijo bo na podlagi poročil deležnikov aktivno spremljala razvoj priprave informacijskih sistemov in po potrebi sprejemala ukrepe za zagotovitev nemotenega prehoda na nov obračun omrežnine s 1. 10. 2024.

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika