Novica

Zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka Občine Renče - Vogrsko

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je sprejela besedilo Zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti Odloka o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije (Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 17/08) in bo zahtevo vložila pri Ustavnemu sodišču RS.

Odlok je po mnenju vlade nezakonit in neustaven, saj v nasprotju z zakonodajo s področja prostorskega načrtovanja in v nasprotju z ustavo, posega v vsebinsko področje, za katero nima pravne podlage. Odlok namreč v nasprotju z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in s tem v nasprotju z Ustavo RS, določa, da se za vse investitorje določijo omejitve gradnje visokonapetostnih električnih omrežij za celotno območje občine.

Nadalje odlok nezakonito prepoveduje gradnjo, nadgradnjo in rekonstrukcijo visokonapetostnih električnih prenosnih in distribucijskih omrežij, če tehnična rešitev načina gradnje, nadgradnje in rekonstrukcije predvideva postavitev stebrov in napeljavo električnih vodnikov in ostale opreme med stebri. Ministrstvo za okolje in prostor je Občino Renče - Vogrsko z dopisom februarja pozvalo, da obravnavani odlok razveljavi, česar občina ni storila.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika