Novica

Zaključena mednarodna plinska konferenca EUROGAS za Srednjo in Vzhodno Evropo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

14. in 15. decembra 2015 je v Ljubljani v organizaciji združenja EUROGAS in družbe Geoplin potekala mednarodna plinska konferenca za Srednjo in Vzhodno Evropo. Glavni cilj konference je bil poiskati odgovore na izzive, ki jih prinaša razvoj energetike na področju zemeljskega plina ter nove evropske smernice, ki postavljajo okvirje nove strategije razvoja.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Združenje EUROGAS zastopa področje veleprodaje, maloprodaje in distribucije evropske plinske industrije. Cilj združenja je krepiti vlogo zemeljskega plina v Evropi ter zagotavljati nemoten razvoja plinskega trga.

Na konferenci z naslovom "Notranji trg zemeljskega plina – kako povečati varnost in konkurenčnost v Srednji in Vzhodni Evropi ?" so bili prisotni visoki predstavniki Evropske komisije, evropske energetske agencije ACER, evropskih regulatorjev, energetskih združenj, akademskega kroga in predstavniki največjih podjetij s področja energetike.

Udeleženci so dobili vpogled v notranji evropski trg z zemeljskim plinom ter iskali odgovore na vprašanja o večji konkurenčnosti in varnosti na trgu zemeljskega plina. Udeleženci so spregovorili o geografskih izzivih trga, optimizaciji plinskega omrežja ter nadaljnjih investicijah, ki bodo omogočile še tesnejšo regijsko povezanost in stabilnost trga.

Konferenco je slavnostno odprl državni sekretar na Ministrstvu za infrastukturo mag. Klemen Potisek, ki je poudaril, da je ključnega pomena za dobro delujoče trga plina v Srednji in Vzhodni Evropi ustrezen razvoj infrastrukture in njena optimizacija. Pri tem je ključno pravilno oceniti tako prihodnji razvoj rabe zemeljskega plina kot tudi razvoj trgov z zemeljskim plinom. Ključnega pomena je, da regija nadaljuje s sprejemanjem in uresničevanjem skupne evropske energetske zakonodaje. Le ustrezni razvoj in povezovanje infrastrukture ter jasno in predvidljivo normativno okolje lahko podjetjem zagotovijo jasno in stabilno investicijsko okolje ter potrošnikom konkurenčno in zanesljivo energijo. Pri razvoju infrastrukture je potrebno upoštevati tudi dolgoročno perspektivo vloge zemeljskega plina v prihodnosti, v kateri bo potrebno v luči naslavljanja globalne problematike podnebnih sprememb in dekarbonizacije zmanjšati izpuste toplogrednih plinov.


Vir: Geoplin, MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika