Novica

Zaključena sanacija 400 in 220 kV omrežja po zimski ujmi

⇒ Energetika ⇒ Splošno

DV 220 kV Kleče-Divača je danes od 13:28 v rednem obratovanju. Na že omenjenem daljnovodu je tako vzpostavljeno prvotno stanje pred februarsko havarijo. Zaradi slednje je bilo na DV 220 kV Beričevo-Divača podrtih 23 stebrov, 21 pa je bilo poškodovanih. Še dodatno je družba ELES v času sanacije na preostalih daljnovodnih stebrih na relaciji Kleče-Divača zamenjala približno 1000 kg posameznih elementov jeklenih konstrukcij.

Z vklopom 220 kV DV Kleče-Divača se je obenem zaključila sanacija 400 in 220 kV prenosnega elektroenergetskega omrežja. V juniju bodo v sklopu sanacije po zimski ujmi potekala le še dela na 110 kV daljnovodu Cerkno-Idrija, ki bo predvidoma vklopljen v elektroenergetski sistem RS v drugi polovici junija 2014.
 
Vse to, kar so si zadali in obljubili takoj po februarski ujmi, ki je prizadela 7 prenosnih elektroenergetskih poti, so v družbi ELES izpolnili, in to celo pred rokom. V mozaik sanacije 52 km prenosnih elektroenergetskih poti, ki so ključnega pomena za obratovanje elektroenergetskega sistema Slovenije, bodo v drugi polovici junija dodali še zadnji kamenček – 110 kV DV Cerkno-Idrija. Naj samo še enkrat spomnimo, da v kolikor daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško, ki so ga slavnostno odprli konec maja, ne bi bil zgrajen konec lanskega leta, bi bila osrednja Slovenija z Gorenjsko v precejšnjih redukcijah. V času februarske ujeme sta bili namreč prekinjeni obe 220 in 400 kV prenosni poti iz smeri Štajerske, Podravja in Posavja do osrednje Slovenije. V družbi ELES se zavezujejo, da bodo še naprej izvajali njihovo poslanstvo, 24 ur na dan – varno, zanesljivo in nemoteno bodo prenašali električno energijo v Republiki Sloveniji in v Evropo, je povedal Aleksander Mervar, direktor družbe ELES.

Vir: ELES


© 2012 - 2021 Portal Energetika