Novica

Zaključna konferenca in predstavitev rezultatov projekta ALPSTAR

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je kot vodilni partner projekta ALPSTAR – »Na poti k podnebno nevtralnim Alpam – naj primeri dobrih praks postanejo minimalni standard«, 27. in 28. 05. 2014, skupaj s partnerji organiziralo zaključno konferenco projekta. Konference se je udeležilo preko 80 udeležencev in predstavnikov projektnih partnerjev iz držav Alpskega loka. Osrednja pozornost na konferenci je bila namenjena ALPSTAR pilotnim regijam in vprašanju, kako je na območju Alp mogoče doseči podnebno nevtralnost.

Foto: MKO

Triletni projekt s proračunom nekaj manj kot tri milijone evrov, v katerega je vključenih 12 pilotnih regij, 13 partnerjev iz petih držav članic EU ter Švice in Lihtenštajna, je v obsegu treh četrtin celotnega zneska sofinanciran s strani Evropske unije preko programa Evropskega transnacionalnega sodelovanja Območje Alp. Projekt ALPSTAR je prvi tovrstni projekt, ki ga vodi slovenski partner, saj je vodilni partner Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Projekt ALPSTAR je izšel iz spoznanja, da so bili na območju Alp že izvedeni številni dobri projekti za blaženja podnebnih sprememb. Glavni cilj projekta je bil tako implementacija konkretnih ukrepov dobrih praks v vsaki od pilotnih regij ter priprava oz. nadgradnja medsektorskih strategij oz. akcijskih načrtov za dosego ogljične nevtralnosti v pilotnih regijah. V projektu ALPSTAR je bila vzpostavljena spletna platforma z bazo podatkov kar za 60 primerov dobrih praks iz različnih alpskih regij. Iz Slovenije so to ekovas Čadrg, Terme Snovik, pasivni vrtec v Gornji Radgoni in Raziskovalno-razvojni center Pipistrel.

Pilotne regije so skozi projekt ALPSTAR izvedle vrsto konkretnih ukrepov za dosego ogljične nevtralnosti od razvoja konceptov mobilnosti v Zgornji dolini Rena in dolini Rone v francoskih Alpah, prek francoskega projekta za zmanjševanje energetske revščine in italijanskega projekta merjenja ogljičnega odtisa v industriji, do praktičnih študij za uporabo lesa in potenciala biomase v regiji severne Goriške v Sloveniji. Na konferenci so predstavniki pilotnih regij predstavili tako primere najboljših praks, ki so jih izvedli v sektorjih promet, gradnja, energetika in drugih, kot tudi svoje izkušnje s participativnim procesom priprave nizkoogljičnih strategij in/ali akcijskih načrtov, ki je bil podprt s strani vseh vpletenih.

Prvi dan konference je po pozdravnem nagovoru generalne direktorice Direktorata za okolje, Tanje Bolte in otvoritvenem govoru Tanje Cegnar ter predstavitvi programa Območja Alp Eve Stare, sledila okrogla miza »Od dobre prakse do oblikovanja politike: pridobljene izkušnje«, na katerem so oblikovalci politik, od županov do predstavnikov regij in transnacionalnega nivoja, predstavili svoje izkušnje s podnebnimi politikami ter v splošnem izrazili optimizem glede cilja, da bodo Alpe dosegle ogljično nevtralnost do leta 2050. V popoldanskem delu so se na t.i. »Tržnici regij in projektov« predstavile alpske regije in projekti, podprti s strani različnih evropskih programov. Tržnica je bila priložnost za neposredno izmenjavo izkušenj in dobrih praks med udeleženci in je ponudila mnogo koristnih informacij ter priložnosti za povezovanje zainteresiranih s področja podnebnih sprememb v alpskem prostoru in širše.

Sledila je predstavitev kandidature mesta Ljubljane za zeleno prestolnico Evrope in drugih aktivnosti, ki jih mesto izvaja na področju okolja. Udeleženci konference so se po lastnem izboru udeležili ene izmed treh promenad, kjer so si skozi sprehod po centru mesta ogledali primere dobrih praks s področij mobilnosti, narave in kmetijstva ter prenove javnega prostora in stavbne kulturne dediščine v starem mestnem jedru.

V začetku drugega dne konference so bili predstavljeni zaključki in povzetki aktivnosti iz preteklega dne ter uvod v delavnice. Na štirih različnih delavnicah so se udeleženci ukvarjali s vprašanjem doseganja podnebno nevtralnih Alp v prihodnje. Analizirali so možnosti povečevanja vpliva na oblikovanje politik z razumevanjem Kroga politik, možnosti podpore projektom s ciljem podnebne nevtralnosti v novem programu Območja Alp, vključevanja podnebne tematike v Makroregionalno strategijo za Alpsko regijo in se seznanili z lokalnimi primeri - ukrepi občin za ogljično nevtralne Alpe.
 
Zaključni seji »ALPSTAR obeti za prihodnost«, na kateri so bili predstavljeni načrti za nadaljevanje projekta je sledil uradni zaključek konference, ki ga je s sporočilom projekta zaokrožila državna sekretarka na MKO, mag. Andreja Jerina. Zahvalila se je vsem udeležencem in predstavnikom alpskih regij, ki so v preteklih treh letih, v okviru projekta ALPSTAR izvedli vrsto konkretnih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Poudarila je tudi pomen strategij in akcijskih načrtov za prehod v ogljično nevtralnost, ki so jih pripravili v okviru projekta ALPSTAR. Dodala je še, da so podnebne spremembe izzivi z nadnacionalno dimenzijo, ki jih je pomagal nasloviti projekt ALPSTAR, katerega ključni cilj je spodbuditi izvedbo podnebnih ukrepov, ki so se že izkazali kot dobre prakse, in s tem prispevati k izvajanju Akcijskega načrta za podnebje v Alpah.

Projekt ALPSTAR je prikazal, da koraki na poti doseganja podnebne nevtralnosti v Alpah spodbudijo inovacije in koristi za gospodarstvo, kot tudi izboljšajo življenje. Regije v Alpah so tako s svojim transnacionalnim pristopom lahko modelna regija za druge regije. Podnebje se namreč hitro spreminja, moramo se tudi mi!

Vir: MKO


© 2012 - 2023 Portal Energetika