Novica

Zaključna konferenca uspešnega mednarodnega projekta Attract-See v Beogradu

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Minister Samo Omerzel je včeraj nagovoril udeležence zaključne konference Attract-See v Beogradu, kjer je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor eden izmed projektnih partnerjev. V okviru obiska pa se je srečal tudi z državnim sekretarjem srbskega Ministrstva za gradbeništvo, promet in infrastrukturo.

Na pobudo Ministrstva za infrastrukturo in prostor se je jeseni leta 2012 pričel projekt »Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi« - Attract-See. Za doseganje teritorialne kohezije in drugih razvojnih ciljev na vseh ravneh (transnacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni) potrebujemo boljše razumevanje celovite dinamike prostora in boljše usklajevanje ciljev in ukrepov med različnimi javnimi politikami. Projekt Attract-See  se je osredotočil na vzpostavitev skupnega sistema spremljanja stanja prostora na območju Jugovzhodne Evrope, ki bo podprl usklajevanje med različnimi razvojnimi in sektorskimi politikami. Cilj projekta je razviti ustrezna orodja in pristope ter izboljšati znanja in veščine, potrebne za spremljanje in razumevanje med seboj povezanih prostorskih trendov in za vključitev le-teh v integriran proces oblikovanja politik.

Kot partner projekta je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v sodelovanju z mednarodnimi partnerji in domačimi strokovnjaki razvilo metodologije za pripravo poročil o prostorskem  razvoju ter pripravilo  poročila o Privlačnosti prostora na nacionalni ravni, poročilo Občinski prostorski akti in namenska raba prostora v Sloveniji  ter poročilo o prostorskem razvoju na območju Goriške statistične  regije (testna regija). Projekt se je zelo uspešno zaključil, pomembna pa je njegova dediščina, saj se  v Sloveniji nadaljuje medsektorsko sodelovanje v okviru priprave nove strategije prostorskega načrtovanja, kjer so izkušnje in vzpostavljena mreža pridobljena v tem projektu izjemnega pomena. Minister Samo Omerzel je na konferenci predstavil projekt vzpostavitve Prostorskega informacijskega sistema, ki pomeni velik korak k informacijski družbi in vodi do sprememb in poenostavitev pri postopkih prostorskega načrtovanja in upravljanja investicijskih projektov.

Minister je v nagovoru poudaril, da je skupno sodelovanje kapital, ki ga je potrebno v prihodnosti dodatno izkoristiti na področju teritorialnega nadzora in prostorskega načrtovanja. V nadaljevanju se je srečal z državnim sekretarjem srbskega Ministrstva za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, Dejanom Trifunovićem, na temo pospešitve postopkov umeščanja v prostor in gradbenih dovoljenj, pospešitve infrastrukturnih investicij ter informiranja o zakonodajnih novosti, ki jih v istem času pripravljata Slovenija in Srbija.

Vir: MZIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika