Novica

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-F).

Glavni cilji Energetskega zakona, ki ga je danes sprejela vlada, so:

  • prenos tretjega energetskega svežnja v slovensko zakonodajo;
  • uskladitev z Direktivo 2009/28 glede na pisni opomin in obrazloženo mnenje Evropske komisije;
  • ureditev razmerij v povezavi z uredbami,
  • odprava pomanjkljive opredelitve glede na odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter
  • notranja uskladitev zakona glede na predlagane spremembe.

Cilj predloga zakona je na novo urediti skupna pravila notranjega trga z elektriko in zemeljskim plinom, pa tudi predpisati pravila za ločevanje in certificiranje operaterja prenosnega sistema za elektriko ter pravno in funkcionalno ločevanje operaterjev prenosnih sistemov zemeljskega plina. Prav tako naj bi se uredila pravila za delovanje sistemskih operaterjev in notranjega trga z elektriko in zemeljskim plinom v skladu z določili tretjega energetskega svežnja tako, da se krepijo konkurenca na tem trgu, pravice potrošnikov – odjemalcev, hkrati pa povečuje zanesljivost oskrbe z elektriko in zemeljskim plinom.

Energetski zakon je sistemski zakon o delovanju energetskega sistema, ki je bil do zdaj spremenjen petkrat. Vse spremembe doslej, razen novele EZ-D, so bile namenjene prilagoditvi naše zakonodaje evropskemu pravnemu redu, ureditvi pogojev za delovanje trga z električno energijo, regulatorjev, ureditvi izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike in plina ter učinkoviti rabi energije in obnovljivih virov energije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika