Novica

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 150. redni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, s katerim se določa nov rok za izrgradnjo celotne verige hidroelektrarn na spodnji Savi.

V tem tednu je bila uradno odprta predzadnja HE v verigi na Spodnji Savi - HE Brežice (Foto: HESS).

S predlagano spremembo zakona se podaljšajo roki za izgradnjo celotne verige HE in pridobitev uporabnega dovoljenja. Rok za izgradnjo celotne verige HE je po predlogu zakona konec leta 2022, nov rok za pridobitev uporabnega dovoljenja pa je konec leta 2023.

Pomembna novela se nanaša na možnosti in vire sredstev, ki se lahko uporabijo za financiranje vodne oziroma državne infrastrukture, kot na primer protipoplavne ureditve, akumulacijski bazen, ostale državne ureditve za delovanje energetskega objekta HE, ki pa ga financira koncesionar.

Zakon daje eno od podlag za pričetek zelo konkretnih aktivnosti pri postopkih izvedbe HE Mokrice od leta 2018 dalje.

Celotni Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save določa pogoje za izvajanje koncesije za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na območju Spodnje Save od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško, in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji objektov za izvajanje koncesije. Z zakonom je urejena koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice z izkoriščanjem vodnega potenciala Spodnje Save.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika