Novica

Zamenjava člana Upravnega odbora ARAO

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS razrešila starega in imenovala novega člana Upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO).

Direktor bo imenovan za mandatno dobo šestih let.

Vlada RS je na današnji seji v Upravnem odboru Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) razrešila dolžnosti člana predstavnika ustanovitelja Danijela Levičarja in namesto njega do konca mandata, t. j. do 26. 7. 2016, kot predstavnika ustanovitelja imenovala mag. Mileno Černilogar Radež.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika