Novica

Zaradi izjemnih vremenskih razmer hude poškodbe tudi na prenosnem omrežju

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Zaradi izjemnih vremenskih razmer in posledično velikih mehanskih obremenitev daljnovodov z žledom je ob koncu tedna prišlo do hudih poškodb tudi na prenosnem elektroenergetskem omrežju Republike Slovenije. V družbi ELES, sistemskem operaterju prenosnega elektroenergetskega omrežja RS, smo kljub izrednim razmeram, najtežjim v zgodovini slovenskega elektrogospodarstva, uspeli zagotoviti prenos električne energije do odjemnih mest velikih porabnikov in elektrodistribucijskih podjetij.

»Razmere so še vedno obratovalno zelo kritične, saj se odjem na območju RTP Divača, ki oskrbuje celotno Primorsko, napaja le iz tujine -  iz Hrvaške in Italije. Ob dodatnem izpadu prenosnih poti, bi lahko prišlo tudi do obratovalnih težav večjih razsežnosti,« je pojasnil Jurij Klančnik, direktor Področja obratovanja sistema v družbi ELES. S pomembnim prispevkom realiziranih investicij v zadnjih treh letih, kot denimo izgradnja DV 2x400 kV Beričevo-Krško, DV 2x110kV Beričevo-Trbovlje in Prečnega transformatorja Divača, je osrednja Slovenija z Gorenjsko še naprej zanesljivo napajana.

Zaradi vremenskih nevšečnosti so izpadli prenosni daljnovodi: 400 kV daljnovod Beričevo-Divača, 400 kV daljnovod Podlog-Beričevo in 220 kV daljnovod Kleče-Divača. Na obeh daljnovodih proti Primorski je prišlo do katastrofalne porušitve najmanj 15 daljnovodnih stebrov. Najhuje je na območju med Logatcem, Razdrtim in Senožečami. Do porušitve enega daljnovodnega stebra je prišlo tudi na 2x110 kV daljnovodu Slovenj Gradec-Velenje.

Vzdrževalne ekipe prenosnega omrežja iz štirih centrov vzdrževanja so na terenu že od petka zjutraj, ko so začeli pomagati tudi Elektru Primorska. Danes, ko so se razmere rahlo umirile, so začeli z ocenjevanjem škode, saj so se daljnovodni stebri pod težo ledenega objema pred tem nenehno podirali. Škoda bi lahko bila lahko še znatno večja, v kolikor ne bi v družbi ELES predhodno sprotno vzdrževali tras daljnovodov. S konkretnimi sanacijami bodo pričeli takoj, ko bo to mogoče.


"Žal pa prve ocene kažejo, da celotnih posledic ne bo mogoče sanirati pred koncem aprila, saj nas po oceni škode, določitvi lokacij havarij in tipov poškodovanih daljnovodnih stebrov, čaka še naročilo vsaj 500 ton jeklenih konstrukcij in vodnikov. Ko bo tako obsežen material za sanacijo havarije na voljo, bomo takoj pričeli s sanacijo prenosnega omrežja RS,« je pojasnil mag. Marko Hrast, direktor Elesovega Področja za infrastrukturo prenosnega omrežja. Omenjena rešitev do konca aprila predstavlja v skladu z razvojnimi načrti le vmesno rešitev do nujne nadgradnje 220 kV omrežja na 400 kV.

 

Vir: ELES


© 2012 - 2021 Portal Energetika