Novica

Zaradi nekontrolirane rasti fotovoltaike bomo višji znesek plačevali vsi odjemalci

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada je v četrtek sprejela Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeno iz obnovljivih virov energije. Z uredbo smo prilagodili podporno shemo na področju fotovoltaike.

Država se je v Akcijskem načrtu za obnovljivo energijo 2010-2020, ki ga je vlada sprejela leta 2010, obvezala do leta 2020 podpirati izgradnjo fotovoltaičnih elektrarn do skupne moči 139 MW. Ocenjujemo, da bo do konca letošnjega leta postavljenih 220 MW fotonapetostnih elektrarn, kar krepko presega kvoto iz akcijskega načrta obnovljivih virov. Samo v prvi polovici leta 2011 je bilo postavljenih več kot 71 MW fotonapetostnih elektrarn, kar dokazuje, da je  politika Janeza Kopača ogrozila vzdržnost podporne sheme. Do sedaj inštalirane elektrarne bodo predvidoma prispevale le 0.3%  energije v končno rabo energije (obveza Slovenije v EU je 25%), hkrati pa bomo letno zanjo namenili kar 74 milijonov €.

Zaradi nekontrolirane rasti fotovoltaike v preteklih obdobjih bo potreben tudi dvig prispevka za podporno shemo, kar za povprečnega gospodinjskega odjemalca pomeni mesečno 3 evre višji znesek na položnici. Višina podpore sheme, ki jo uvajamo za fotovoltaiko, je primerljiva z ostalimi evropskimi državami.

Namen podpornih shem ni kovanje dobičkov posameznikov na podlagi prispevkov, ki jih plačujemo vsi odjemalci električne energije, tako gospodinjski kot poslovni.


© 2012 - 2024 Portal Energetika