Novica

Zasavski poslanci s predsednikom vlade o problematiki TET

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je danes sestal s skupino poslancev iz Zasavja ter predstavnikoma Ministrstva za finance ter Ministrstva za infrastrukturo na temo razmer v Termoelektrarni Trbovlje (TET). Ta je od ponedeljka v postopku redne likvidacije.

Foto: Daniel Novakovič (STA).

Srečanja so se udeležili poslanci Ivan Hršak, Marjan Dolinšek, Irena Grošelj Košnik, Vojka Šergan, Matjaž Han, Janja Sluga in Luka Mesec, s strani vlade pa državni sekretar Metod Dragonja in generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo Daniel Levičar.


Kot je po pogovorih sporočil premier, bo v naslednjem tednu podal sklic za delovni posvet, na katerem bo usmerjal razpravo vseh deležnikov k iskanju tako kratkoročnih in srednjeročnih rešitev problematike zaposlenih v TET-u, predvsem pa v prihodnji razvojni smeri Zasavja.

Predsednik vlade bo prav tako zadolžil pristojne institucije, da preučijo odgovornost ključnih akterjev za nastalo situacijo glede Termoelektrarne Trbovlje. Pri tem bo predsednik vlade pri nadaljnjih odločitvah, ki so v njegovi pristojnosti, upošteval strokovne ocene za nastalo stanje, predvsem pa različne predloge oz. možnosti za nadaljnje korake po najverjetnejši likvidaciji TET-a, ki bodo pripomogle k razvoju Zasavja. Kot je še poudaril premier, bo pri tem vzpostavljena ustrezna koordinacija med vlado in občinami.


Vir: PV, STA.

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika