Novica

Zasedanje Sveta TTE v Bruslju

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je danes udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, ki je obravnaval točke s področja energije.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 18. 12. 2015.

Države članice EU so pozdravile Poročilo o Energetski uniji, ki ga je pripravila Evropska komisija, saj gre za pomemben korak v procesu uresničevanja projekta Energetske unije. Poročilo podaja presek stanja po posameznih dimenzijah Energetske unije in opredeljuje, v katero smer bo šlo uresničevanje Energetske unije v letu 2016. Prav tako so v Poročilu zastavljene tudi smernice glede nacionalnih načrtov, ki bodo pokrili cilje in politike na vseh petih dimenzijah Energetske unije v obdobju od leta 2021 do 2030.

V nadaljevanju so ministri sprejeli besedilo Sklepov glede upravljanja Energetske unije, ki vsebinsko potrjujejo dogovorjena načela in komponente upravljanja Energetske unije. Slovenija je Sklepe podprla, saj predstavljajo dober okvir in dajejo Evropski komisiji jasne smernice za nadaljnje delo.

Ministri so nato potrdili tudi predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU. Njen cilj je trajnost energetskega sistema, ki jo je mogoče doseči z ozaveščenimi odločitvami potrošnikov. Ministri so se strinjali o splošnem pristopu k prenovi sistema označevanja z energijskimi nalepkami, ki predvideva, da pride do spremembe oznak, ko bo prodanih 30 % proizvodov v najvišjem energetskem razredu. Kompromisni predlog predvideva možnost derogacije, ki pa nudi zadostno pravno varnost  za vse proizvode, kar ustreza interesom proizvajalcem bele tehnike in Slovenija takšno rešitev podpira.

Na kosilu so se ministri dotaknili podnebne konference v Parizu (COP21). V popoldanskem delu srečanja pa so ministri razpravljali o novi zasnovi trga z električno energijo, kjer so se posvetili vprašanjem glede prihodnje vloge odjemalcev in operaterjev distribucijskih omrežij. Z novo zasnovo trga z električno energijo želijo države zadovoljiti pričakovanja odjemalcev, doseči resnične koristi od novih tehnologij in olajšati vlaganja, predvsem v obnovljive vire energije in nizkoogljično proizvodnjo energije. Komisija bo po javni razpravi o zasnovi trga z električno energijo pripravila zakonodajne predloge v drugi polovici leta 2016.

V zaključnem delu srečanja ministrov pristojnih za energijo je Nizozemska, ki bo z novim letom prevzela predsedovanje Svetu EU, predstavila svoj delovni program. Za nizozemsko predsedstvo so prioritete energijsko označevanje, regionalno sodelovanje in Sklepi o reformi trga električnega energije. V času njenega predsedstva pričakujemo tudi zimski zakonodajni paket.

Ob koncu so se ministri zahvalili Luksemburgu za plodne razprave in dobro vodenje Sveta EU, Luksemburžani pa so sosedom zaželeli obilo uspeha v prihajajočem letu.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika