Novica

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe ELES

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada je na 157. redni seji sklenila, da se bo osnovni kapital družbe ELES, d.o.o. zmanšal za 10.790.000 evrov.

 

Osnovni kapital družbe ELES v višini 177.469.516 evrov se zmanjšal po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala v dveh fazah za 10.790.000 evrov. V prvi fazi se bo zmanjšal za 3.856.656 evrov, v drugi pa za 6.933.344 evrov, tako da bo osnovni kapital družbe znašal 166.679.516 evrov.

Direktor družbe bo objavil sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala ELES-a in pozval upnike, da se v 30 dneh izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Družba bo nato upnikom, ki s tem ne bodo soglašali, poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.

Direktor družbe bo omenjene sklepe vlade vpisal v knjigo sklepov družbe in v sodni register.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika