Novica

Znane neuradne višine podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Borzen - Center za podpore, kot operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), je objavil neuradne izračune višin podpor za leto 2013.

Izračuni vključujejo tudi spremembe za sončne elektrarne vezane na zadnjo spremembo Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 90/2012), s katero se uvaja 5 % dodatek za interne priklope elektrarn do vključno 5 kW za priklope po 1.12.2012.

Povezava na dokument

Več informacij o podporni shemi za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE


© 2012 - 2024 Portal Energetika